Az intelligens specializáció célzott támogatása határon átnyúló együttműködés révén - workshop

Az S3-ban kiemelt hangsúlyt kap az ún. Entrepreneurial Discovery Process (EDP). Ez azt jelenti, hogy a helyi szereplők a térségi gazdaság és társadalom változásainak folyamatos és módszeres érzékelésével és elemzésével, az érintettek széles körének aktív részvételével, vállalkozói szemmel, kockázatokat vállalva hozzanak meg a térség szempontjából tartós fejlődést eredményező, a jövő innovációival kapcsolatos jelenbeli döntéseket. Az S3 stratégia nélkülözhetetlen feltétele a 2014–2020-as tervezési időszakban a K+F+I-re fordítható, a Strukturális Alapokból érkező, több mint 700 milliárd forintnyi EU-s forrás lehívásának.

A stratégia célja, hogy azonosíthatóvá váljanak a legnagyobb potenciállal bíró helyi sajátosságok, amelyek alapján meghatározhatók a nemzeti, régiós és megyei prioritások.

JRC ( Joint Research Centre ) RIS3 "Support to Lagging Regions" RIS3 Leszakadó régiók támogatása projekt támogatásának alapvető célja, hogy konkrét támogatást nyújtson az intelligens szakosodási stratégiák megvalósításához Romániában és a kiválasztott hét alacsony jövedelmű és kevésbé fejlett régióban hét másik EU-tagállamban (ilyen alacsony jövedelmű régió Magyarországon az Észak-Alföld régió, Debrecen központtal) és dolgozzon ki határon átnyúló megközelítést a kulcsfontosságú kérdésekre a fejlődést és az irányítást illetően.

A Lagging Regions projekt célja továbbá:

  • A lassú és korlátozott növekedés megértésének javítása az EU régióiban, valamint a makrogazdasági keretfeltételekhez való kapcsolódás, a RIS3 bevezetésének kiindulópontjaként.
  • Fejleszteni és terjeszteni a tanulságokat és egy eszköztárat más uniós régiók számára.
  • Hozzájáruljon a releváns elmélet előmozdításához az intelligens szakosodás megvalósításával, a gyakorlati tapasztalatok bevezetésével.

RIS3 Leszakadó régiók támogatása projekt keretében 2018. június 13-án az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. és a JRC együttműködésének köszönhetően, Debrecenben kerül megrendezésre“Az intelligens specializáció célzott támogatása határon átnyúló együttműködés révén” címú workshop.

A rendezvény délutáni szekciójában sor kerül egy panel vitára, mely a következő témákat fogja érinteni:

  1. A határon átnyúló együttműködési lehetőségek fejlesztése: kihívások, előnyök a partnerek és a régiók számára, hogyan tudnak az S3 platformok hozzájárulni a regionális fejlődéshez.
  2. Az Entrepreneurial Discovery Process (EDP): mi is az az EDP, hogyan támogatja a regionális prioritások meghatározását és potenciális partnerségeket, hogyan lehet bevonni az érdekelt feleket, és a lehető legjobban kihasználni a régiók közötti együttműködésre vonatkozó már meglévő kompetenciákat?
  3. Finanszírozási kérdések: hogyan befolyásolja az ESIF (European Structural and Investment Funds - Európai Strukturális és Beruházási Alapok) a régió fejlődését, a szabályozási és jogi keretet.
  4. A regionális kompetenciák feltérképezése az innovációs irányok összehangolása érdekében.

A rendezvény mindenki számára ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

Program megtekintése