Eredményesen zárult a SMART_watch projekt

 

Mi volt a volt a projekt célja és milyen partnerekkel dolgozott együtt az Innova?

-         

A projekt konzorciumot Közép-Európa szerte hét ország régiói alkották. A megvalósítás során a partnerség célul tűzte ki a résztvevő országok és régiók Intelligens Szakosodási Stratégiáinak megvalósításához kapcsolódó szervezetek vizsgálatát.  Olyan intézményeket tanulmányoztunk, melyek kompetenciái, illetve ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásai alapján alkalmasak lehetnek az úgynevezett regionális megfigyelőközpont szerepre. Ez azt jelenti, hogy képesek részt venni az Intelligens Szakosodási Stratégiák ellenőrzésében, illetve megvalósításában.  Az INNOVA, mint regionális megfigyelőközpont aktívan részt vett ebben a folyamatban.  Úgynevezett hídképző szervezetként ugyanis feladataink közé tartozik, hogy összekapcsoljuk a térség főbb szereplői és tágabb értelemben vett környezete innovációval kapcsolatos igényeit, szolgáltatásait, és az elérhető forrásokat, s ezáltal segítsük az innovációs kezdeményezések megvalósulását.

 

Milyen eredményeket értek el az INNOVA?

-         

A projekt előre haladásával összhangban az elért eredményeink is fokozatosan realizálódtak. Partnerként mi is folyamatosan hozzájárultunk a projekt szakmai megvalósításának sikerességéhez. Egyebek mellett workshop és kerekasztal-beszélgetés keretében megszólítottuk a helyi kis- és középvállalkozásokat.  Munkatársaink számos nemzetközi és hazai szakmai rendezvényen vettek részt, a témához kapcsolódó gyakorlati tapasztalataik gyarapítása és a projekt eredmények népszerűsítése érdekében. 

 

Hogyan járultak hozzá a projekt sikerességéhez?

-         

Az INNOVA folyamatos célkitűzései közé tartozik a térség innovációs és K+F folyamatainak összehangolása, koordinálása, a technológiai innovációs hálózatok szervezése és támogatása.  Ezáltal igyekszünk hozzájárulni a térség, illetve Hajdú-Bihar megye gazdasági fejlődéséhez, innovációs potenciáljának hasznosulásához, hazai és nemzetközi jelenlétének növeléséhez. Köszönhetően az INNOVA rendkívüli szerepének a térségben, képesek voltunk megszólítani, illetve bevonni a helyi, valamint országos szinten jelentős potenciális érdekelteket. Azokat, akik a projekt sikeres megvalósításához nélkülözhetetlen célcsoportot alkották: az Innovációs és Technológiai Minisztériumot, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt vagy helyi szinten a Debreceni Egyetemet és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot.

 

Mit tudtak nyújtani a helyi kis- és középvállalkozásoknak?

-         

A projekt keretében elkészült egy online eszköz az úgynevezett  kompetencia térkép. Ez bemutatja, hogy a közreműködő országok és régiók milyen szervezetekkel rendelkeznek, amelyek az Intelligens Szakosodási Stratégia megvalósításához és céljaihoz kapcsolódhatnak. A szakmai rendezvények visszajelzései és eredményei alapján, a konzorcium tagjai folyamatos fejlesztéseket valósítottak meg a Kompetencia térképen, annak érdekében, hogy a későbbiekben megfelelő színvonalon a felhasználók rendelkezésére tudják bocsájtani azt. Cél egy jól működő, hasznos platform kialakítása volt, mely segít az innovációs potenciállal rendelkező KKV-k számára kiigazodni a vállalkozásokat támogató szervezetek szolgáltatásai között. 

 

 

Milyen egyedi, Magyarországra vagy a régióra jellemző kompetenciákra derült fény?

-         

Európán belül Magyarország jelenleg a mérsékelt innovátorok csoportjába tartozik. Ezáltal nemzeti célkitűzés, hogy Európa vezető innovátorai közé kerüljünk. Ennek eléréséhez elengedhetetlenül fontos a jövőben az adott területekre jellemző erősségek felismerése, a versenyelőnyök definiálása, a szakosodási prioritások kijelölése, és a megvalósítás nyomon követése, visszacsatolás.

 

A projekt lezárása után folytatódik a közös munka a konzorciumi partnerek között?

-         

A partnerek együttműködése a projekt végével nem szűnik meg. Sőt!  A konzorcium célja az intelligens szakosodás kulcsszereplői, a regionális megfigyelőközpontok, klaszterek, kutatás fejlesztéssel foglalkozó szervezetek, egyetemek, vállalkozások, az innovációs ökoszisztémában jártas szervezetek összefogásával egy olyan nemzetközi hálózat kialakítása és fenntartása, mely megfelelő helyszínéül szolgál tudásuk és tapasztalataik megosztásának. 

 

A SMART_watch „Intelligens piacok regionális ágazati megfigyelőközpontjai

Közép-Európában az Intelligens Szakosodás területén” projekt az Interreg CENTRAL EUROPE Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.

 EÉ