Közvetlen Brüsszeli Források: H2020 Infópont vagyunk a megyében

INNOVA H2020: A Forráspont!

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy novemberben, a Magyar Fejlesztési Központtal és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötött stratégiai együttműködési megállapodásunknak köszönhetően, 2017. január 1-től, a Közvetlen Brüsszeli Forrásokhoz / H2020/ kapcsolódó megyei információs pontként is működünk. 

Mit jelent ez a gyakorlatban, illetve mik azok a Közvetlen Brüsszeli Források?

A hazai, főként Strukturális Alapokból érkező források mellett érdemes informálódni a közvetlen brüsszeli forrású pályázatokról. Több száz felhívás van nyitva egy időben - melyeket itt lehet megtekinteni magyarul: www.palyazatokmagyarul.eu - , azonban csakis az uniós problémákra megoldást kínáló innovációkra lehet támogatást igényelni, és többnyire nemzetközi konzorciumban lehet pályázni. A közvetlen brüsszeli forrású pályázatok célja nem lehet beruházási vagy eszközbeszerzési jellegű, továbbá a kizárólag nemzeti célú fejlesztés sem támogatott. Kivételt képeznek a kifejezetten KKV-knak szóló KKV instrumentumok, amelyre radikális technológiai újdonsággal, innovációval lehet pályázni.

Az Európai Unió a nemzeti társfinanszírozással megvalósuló uniós pályázati forrásokon túl (amely a jelenlegi 7 éves pénzügyi periódusban a Strukturális Alapok tekintetében elsősorban pl. a GINOP, EFOP, IKOP, KEHOP, TOP, VEKOP, KÖFOP, MAHOP, VP operatív programokon keresztül érhető el pályázati kiírások formájában) ún. közvetlen brüsszeli kifizetésű forrásokat is meghirdet pályázatok formájában a tagállamok és egyéb kedvezményezett országok számára. Ezek a források szintén 7 éves pénzügyi periódusokat ölelnek fel, a jelenlegi a 2014-2020-as időszak.

A közvetlen brüsszeli források jellemzői:

  • a pályázatok formájában benyújtható projektek nemzetközi konzorciumi hátteret (pályázati kiírásban konkrétan meghatározott, általában minimum 2-3 különböző országbeli, különböző típusú és tevékenységű partnert magában foglal) és stabil nyelvismeretet (angol) feltételeznek,
  • eszköz-orientáltság helyett célorientált megközelítés: adott projektben nem az adminisztratív, hanem a feladati szintű, előre definiált céloknak való megfelelés az elsődleges,
  • nem a vissza nem térítendő források az elsődleges, vagy egyetlen támogatási forma, hanem a visszatérítendő és egyéb formák együttesen jelennek meg,
  • az egyes pályázati beadási határidők időbeli távolsága miatt relatíve hosszú a projekteknek hagyott felkészülési idő, amely alatt a legtöbb esetben a megalapozási fázis részprojektjére ugyancsak igényelhető támogatás.

 

A támogatások célcsoportja átível a profitorientált magánszektorból, a közszférán át, a vállalkozásokig, továbbá, egészen a non-profit szervezetekig, és NGO-k felé. Minden gazdasági, társadalmi és közszereplő jogosult lehet tehát a maga területén sikeres projekt benyújtására. A magyarországi társfinanszírozással kiírt pályázatoktól eltérően irreleváns mi a hazai pályázó székhelye,  egységesen 70-100% közötti támogatási intenzitás jár a pályázatban résztvevőknek függetlenül székhelyüktől és országuk földrajzi elhelyezkedésétől.

Érdeklik a lehetőségek, illetve Ön is szeretne pályázni? Keressen bennünket elérhetőségeinken, ide kattintva.