Állapotüzenet

Pályázható

Az alkatrészek és szerkezetek elöregedése, valamint üzemeltetési kérdések

Összefoglaló:

A felhívás keretében olyan pályázatokat támogatnak, amelyek a biztonsági szempontból fontos alkatrészek és szerkezetek elöregedési jelenségével kapcsolatos tudást mélyítik el, valamint a meglevő nukleáris létesítmények hosszú távú üzemeltetését támogató, előrejelző és/vagy helyreállító eszközöket, illetve üzemeltetési gyakorlatokat fejlesztenek.

Célok:

A megvalósításnak az emberi tényezőre irányuló kutatást is magában kell foglalnia, amennyiben az a tárgyra vonatkozik, és sor kell, hogy kerüljön a legjobb gyakorlatok azonosítására. Továbbá, lehetőség szerint hozzá kell járulni a második és/vagy harmadik generációs reaktorok hosszú távú üzemeltetését érintő szabványok fejlesztéséhez és biztonsági korszerűsítéséhez.

További elvárás az alábbi tevékenységek megvalósítása:

  • kísérleti kutatás és/vagy numerikus szimuláció megvalósítása adatgyártás, valamint az atomerőművek és/vagy kutatóreaktorok vagy az üzemanyag elöregedési jelenségének és kopási mechanizmusainak jobb megértését szolgáló ismeretek bővítése céljából;
  • előrejelzési módszerek, szabványok és eszközök fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a hátralevő biztonságos élettartam vagy az alkatrészek és szerkezetek meghibásodásának potenciális kockázatára vonatkozó pontos értékelést;
  • a biztonsági teljesítményre hatással bíró üzemeltetési és/vagy menedzsment kérdések jobb megértése.

Nemzetközi együttműködés kialakítására szükséges törekedni. A megvalósítás teljes költségvetésének legalább 5%-át oktatási és képzési tevékenységekre szükséges fordítani, amelynek célja PhD hallgatók, posztdoktori kutatók vagy gyakornokok támogatása.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: NFRP-2019-2020-01
Státusz: nyitott
Határidő: 2019.09.25.
Keretösszeg: 16 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás: 100% 

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

 

Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

 

DOKUMENTÁCIÓ letöltése

Kategória: 
Nemzetközi