Állapotüzenet

Pályázható

Az energiahatékonyság és energiaszükséglet koncepcionális értékelésére és modellezésére irányuló társadalmi-gazdasági kutatás

Összefoglaló:

Jelen felhívás keretében olyan projektek támogatására kerül sor, amelyek egy hatékonyabb, európai szinten alkalmazható keresletoldali modell létrehozásához járulnak hozzá.

Célok:

Az Energiaunió stratégiában az energiahatékonyság önálló erőforrásként jelenik meg, amely esetében biztosítani szükséges, hogy egyenlő feltételek mellett versenyezzen az energiatermelési kapacitásokkal, valamint azt, hogy valamennyi szakpolitikai területen elsődleges hangsúlyt kapjon. Az energiaigény szerkezete, valamint az energiahatékonyság tényleges értéke és hatásai ugyanakkor még mindig kevésbé ismertek, ezért az energiahatékonyságból származó előnyök a pénzügyi és politikai döntéshozatal/tervezés során kevésbé érvényesített aspektusok.

Az elsődleges cél olyan tevékenységek elindítása, amelyek az energiamodellezés terén a keresletoldali aspektusok megalapozását szolgálják.

Ezzel összefüggésben a megvalósítás során a meglevő modellek keresleti oldali jellemzőinek mélyebb felmérése, valamint új aspektusok és adatforrások beemelése a cél. Általánosan véve elvárandó, hogy az intelligens fogyasztásmérők és eszközök bevezetése a fogyasztási adatok jóval pontosabb méréséhez, ezáltal pedig a keresleti oldal egységesebb feltérképezéséhez vezet, ami az energetikai szakpolitikák kialakítása terén sokkal jobb tervezést, és sokkal hatékonyabb szabályozási keret kialakítását teszi lehetővé.

A támogatásban részesülő pályázatok a meglevő keresletoldali energiamodellek kiegészítéséhez kell, hogy hozzájáruljanak soktényezős energiamodellek és/vagy modellezési szegmensek és/vagy a keresletoldali aspektusok modellezés terén történő alkalmazásának javítására irányuló módszerek kialakításával.

Ezen modellek és/vagy módszerek:

  • kompatibilisek kell, hogy legyenek az európai szinten leggyakrabban alkalmazott energiamodellekkel;
  • a meglevő modellek által még nem megfelelően vizsgált aspektusok jóval pontosabb modellezését kell, hogy biztosítsák;
  • új adatforrások felhasználásán kell, hogy alapuljanak, beleértve például az intelligens fogyasztásmérők és eszközök által generált big data adatokat;
  • a kereslet szerkezetének és mintázatának azonosítását és finomítását, valamint fejlődésének előrejelzését kell, hogy szolgálják;
  • egy európai szinten következetesen alkalmazott, hatékonyabb keresletoldali modell kialakításához kell, hogy hozzájáruljanak.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020
Státusz: nyitott
Határidő: 2019.09.03.
Keretösszeg: 4 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás: 100% 

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Dokumentáció

Kategória: 
Nemzetközi