Állapotüzenet

Pályázható

Az energiarendszer rugalmasságát biztosító, megújuló energiaforrásokon alapuló megoldások fejlesztése

Összefoglaló:

A téma keretében olyan pályázatok támogatására kerül sor, amelyek megújuló energiaforrásokon alapuló hálózatkiegyenlítő technológiai megoldások fejlesztését valósítják meg.

Célok:

A téma keretében olyan pályázatok támogatására kerülhet sor, amelyek az alábbi altémák egyikére irányulnak:

  • Bioenergia-hordozók: energetikai és közlekedési hasznosítást célzó köztes bioenergia-hordozók fejlesztése biogén maradványokból és hulladékokból, valamint egyéb művelésre alkalmatlan mezőgazdasági területeken előállított energianövényekből. A fejlesztéssel érintett megoldással szemben elvárás, hogy a jelenleg legkorszerűbb technológiához képest legalább 25%-kal alacsonyabb átalakítási költséget, megnövelt energiasűrűséget, hatékonyabb tárolási és kereskedelmi jellemzőket biztosítson, továbbá jobb üvegházhatású gázkibocsátási tulajdonsággal bírjon.
  • Vízenergia: legalább 70%-os hatékonyságot garantáló, alacsony fejű és a tengervíznek ellenálló berendezések fejlesztése, valamint alacsony fejű tengervíztárolás és más alacsony fejű vízenergetikai alkalmazások, többek között még feltáratlan helyszíneken (például tengerparti gátakon, valamint szigeteken) a halakra gyakorolt potenciális hatások egyidejű csökkentésével.
  • Virtuális erőmű: ezzel összefüggésben a megújuló energiaforrások integrált portfóliójának teljesítménynövelése valósulhat meg, amelyek együttesen rugalmasságot és az energiarendszer számára kiegészítő szolgáltatásokat biztosító virtuális erőműként funkcionálhatnak. A fejlesztéssel érintett megoldás az elektrokémiai tárolással támogatott változó kibocsátású megújuló energiaforrásokkal szemben versenyképes kell, hogy legyen.

A fejlesztéssel érintett megoldások a projekt kezdetekor a TRL 3-4, a projekt zárásakor a TRL 4-5 technológiai készültségi szintet kell, hogy elérjék.

 

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: LC-SC3-RES-16-2019
Státusz: nyitott
Határidő: 2019.08.27.
Keretösszeg: 15 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás: 100% 

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Dokumentáció

Kategória: 
Nemzetközi