Állapotüzenet

Pályázható

Az EU épületállományának szén-dioxid-mentesítése: az épületfelújtási piac változását előidéző innovatív megközelítések és megfizethető megoldások

Összefoglaló:

A pályázati felhívás keretében (2018 és 2019 során) olyan pályázatok kerülnek támogatásra, amelyekben a gyorsabb és jóval költséghatékonyabb, a közel nulla energiafelhasználású épületek teljesítményével azonos energetikai teljesítményt nyújtó mély-felújítási eljárások demonstrációja valósul meg.

Célok:

Az épületek mély-felújításának piaca átalakításra szorul a technológiák, folyamatok és üzleti modellek vonatkozásában. A javított energiahatékonyság számos előnye jól ismert, de további lépésekre van szükség ahhoz, hogy Európa jóval nagyobb felújítási arányt érjen el, mely hozzájárul az épületállomány szén-dioxid-mentesítéséhez, valamint a hosszú távú éghajlati és energetikai célok eléréséhez. Különösen fontos, hogy a mély-felújítások valamennyi érdekelt fél számára vonzóbbá, a teljesítmény szempontjából megbízhatóbbá, a lakók számára kevésbé zavaróvá, kevésbé időigényessé, az alkalmazott anyagok terén környezetbarátabbá, és sokkal költséghatékonyabbá váljanak. Ennek érdekében a teljes értékláncra kiterjedő, holisztikus, fogyasztóközpontú megoldások bemutatása és bevezetése szükséges, amelyek kényelmet és magas színvonalú beltéri környezet kialakítását biztosítják.

A pályázati felhívás keretében (2018 és 2019 során) olyan megoldások kerülnek támogatásra, amelyek építési anyagok és/vagy műszaki rendszerek kezelésével foglalkoznak, s így gyorsabb és jóval költséghatékonyabb mélyfúrásokat tesznek lehetővé nagy energiahatékonyság elérése mellett. A pályázatok keretében megvalósuló innováció a következő területeket kell, hogy átfogja: technológiai, illetve tervezési vonatkozású kérdések, építési módszerek, a helyszíni munkaszervezés, az energetikai felújítás ipari léptékének és költségeinek csökkentése, üzleti modellek és a különböző tudományterületek holisztikus, a teljes értéklánc mentén történő integrációjának biztosítása. A pályázatok keretében az épületfűtési, valamint -hűtési rendszerek energiahatékony és alacsony szén-dioxid-kibocsátású felújítására, valamint a megújuló energiaforrások építési helyszínen történő fűtési célú integrálására szükséges törekedni az épületek szintjén. A pályázatok irányulhatnak továbbá hibrid energiarendszerek továbbfejlesztésére, villamos energia alapú fűtési rendszerekkel társított fosszilis tüzelőanyag-alapú fűtési rendszerek felhasználásával.

A megoldásoknak tartalmazniuk kell az alkatrészek és rendszerek gyors és egyszerű telepítését, minimalizálva a lakók számára okozott zavart, illetve a helyszínen töltött időt. A pályázatoknak magukban kell foglalniuk a valós idejű energiateljesítmény és egyéb releváns adatok figyelemmel kísérését és megjelenítését, továbbá biztosítani szükséges a fogyasztók és mások számára az információkhoz való hozzáférést, illetve azok felhasználhatóságát. A lakók kényelmét, valamint a magas szintű beltéri környezeti minőséget (pl. levegőminőség, páratartalom) biztosító megoldások fejlesztésére szükséges törekedni az energiahatékonyságból származó számos előny kiaknázása érdekében. Elvárás továbbá olyan megoldások demonstrációja, amelyek a meghatározott üzleti modelleknek megfelelő nagy léptékű bevezetésre irányulnak.

A projektek keretében a fejlesztéssel érintett technológiát a TRL8-9 technológiai készültségi szintre szükséges fejleszteni. Jelen téma az energiatakarékos épületek közmagántársulásához járul hozzá.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020
Státusz: nyitott
Határidő: 2019.09.03.
Keretösszeg: 12 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás:

Profitorientált társaságok részére 70%, non-profit szervezeteknek 100%.

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Dokumentáció

Kategória: 
Nemzetközi