Állapotüzenet

Pályázható

Biztonsági határértékek meghatározása a tervezési alapértéket meghaladó külső veszélyforrásokra

Összefoglaló:

A felhívás keretében a pályázatok támogatják a második, harmadik és a továbbfejlesztett harmadik generációs atomreaktorok biztonsági jellemzőinek, valamint balesetkezelési stratégiáinak a fejlesztését szolgáló szimulációs eszközök korszerűsítését és kísérleti validációját.

Célok:

A megvalósítás során az alábbi tevékenységekre szükséges összpontosítani:

  • a külső veszélyek – mint például árvizek, földrengések, tüzek stb. – okozta súlyos balesetek forgatókönyveinek biztonsági szempontból történő további értékelése;
  • az atomerőművek viselkedésével kapcsolatos tudás továbbfejlesztése a kidolgozott forgatókönyvek mentén aktualizált valószínűségi biztonságértékelések által;
  • eszközök fejlesztése, mint például az oktatási célokat szolgáló biztonsági monitorok, különösen a baleseti körülmények között megnyilvánuló emberi tényezők területén;
  • a súlyos balesetek kezelési irányelveinek (SAMG) aktualizálása a feltételezett atomerőmű-balesetek következményeinek enyhítése céljából.

Nemzetközi együttműködés kialakítására szükséges törekedni. Harmadik országok szervezeteinek a részvétele nagy jelentőséggel bír és erősen javasolt. A pályázatok költségvetésének legalább 5%-át PhD-hallgatók, posztdoktori kutatók vagy gyakornokok számára szervezett oktatási és képzési tevékenységre kell fordítani, akiket az intézkedésen keresztül támogatnak.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: NFRP-2019-2020-03
Státusz: nyitott
Határidő: 2019.09.25.
Keretösszeg: 8 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás: 100% 

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

 

DOKUMENTÁCIÓ letöltése

Kategória: 
Nemzetközi