Állapotüzenet

Pályázható

Biztonsági kutatások és innovációk támogatása a particionálás és/vagy transzmutáció vonatkozásában

Összefoglaló:

A téma keretében olyan pályázat támogatására kerül sor, amely – a fenntartható nukleáris energiával foglalkozó technológiai platform stratégiája alapján – a nukleáris ciklus utolsó szakaszát, így a particionálás és transzmutáció területét érintő innovációk, valamint műszaki kérdések vonatkozásában valósít meg kutatást.

Célok:

A támogatásban részesülő pályázattal szemben elvárás, hogy a particionálás és transzmutáció vonatkozásában releváns kísérleti létesítmények további fejlesztéseihez szolgáltasson alapot, támogassa a legfejlettebb particionálási és transzmutációs rendszerek – amelybe a szubkritikus és kritikus rendszerek egyaránt beleértendők – ipari léptékű demonstrációját. Ezzel összefüggésben kiemelt cél a nagy aktivitású, hosszú felezési idejű radioaktív hulladék mennyiségének és veszélyeinek csökkentése a kiégett nukleáris fűtőelemek kezelése által. Az interdiszciplináris kutatási tevékenységek megvalósításához magas színvonalú kísérleti tesztekre, infrastruktúrákra, valamint numerikus szimulációs eszközökre van szükség. A megvalósítás során az európai kutatási intézmények meglévő hálózatának kihasználására szükséges törekedni, előmozdítva ezzel további integrációjukat.

A támogatásban részesülő pályázatok költségvetésének legalább 5%-át oktatási-képzési tevékenységekre szükséges fordítani, amelynek célja PhD- vagy posztdoktori kutatók részvételének biztosítása.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: NFRP-2019-2020-07
Státusz: nyitott
Határidő: 2019.09.25.
Keretösszeg: 6 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás: 100% 

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

 

Dokumentáció letöltése

Kategória: 
Nemzetközi