Állapotüzenet

Pályázható

Civil társadalmi projektek 2020

Összefoglaló:
A Europe for Citizens-program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témában: a polgárok Európai Unióval, annak történelmével és sokszínűségével kapcsolatos ismereteinek javítása, valamint az európai polgárság megerősítése, az uniós szintű polgári és demokratikus részvétel feltételeinek javítása.

Célok:
A Europe for Citizens-program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témában: a polgárok Európai Unióval, annak történelmével és sokszínűségével kapcsolatos ismereteinek javítása, valamint az európai polgárság megerősítése, az uniós szintű polgári és demokratikus részvétel feltételeinek javítása.

Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EACEA-52-2019
Határidő: 2020.09.01.
Keretösszeg: 3 900 000 EUR
Igényelhető támogatás maximális összege: 150 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő

Kedvezményezett: A pályázóknak a következő országok valamelyikében székhellyel kell rendelkezniük:

– az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

– Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-macedón Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Koszovó.

Lehetséges részt vevő országok

A program nyitott lehet az alábbi országcsoportok számára, feltéve, hogy nemzetközi megállapodást írtak alá az Európai Bizottsággal az „Európa a polgárokért” programban való részvételükről:

a) csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelölt országok a szóban forgó országok uniós programokban való részvételére irányadó, a vonatkozó keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban meghatározott általános elvekkel és szerződési feltételekkel összhangban;

b) azok az EFTA-országok, amelyek részes felei az EGT-megállapodásnak, a megállapodás rendelkezéseivel összhangban.

Konzorciumi előírás: Pályázók (a pályázó fogalma a pályázókat és a partnereket jelenti) közintézmények vagy jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek lehetnek. A projektekben legalább két tagállamnak részt kell vennie.

Kategória: 
Nemzetközi