Állapotüzenet

Pályázható

Fenntartható nano-gyártás – Koordinációs és Támogatási Intézkedés

Összefoglaló:

Koordinációs és Támogatási Intézkedés keretében olyan pályázatok támogatására kerül sor, amelyek az Európai Unió területén található érdekeltek összefogását valósítják meg, az európai nano-technológiai gyártás terén elért előrelépés érdekében.

Célok:

A nanotechnológiai kutatások az egyedi tulajdonságokkal rendelkező nano méretű anyagok ömlesztett formában történő megjelenését eredményezték. Napjainkra számos ilyen anyag piacra vitele valósult meg, vagy várható megvalósulása a közeljövőben. A kihívást a gyáripari előállítású, előre meghatározott jellegzetességekkel rendelkező nano-részecskéken alapuló funkcionális rendszerek ipari léptékű előállításának kialakítása jelenti, többek között a félvezetők, energiahasznosítás és -tárolás, hulladékhő-visszanyerés orvosi területeket érintően.Jelen téma keretében az Európai Unió területén található érdekeltek (kutató laboratóriumok, iparági szereplők, kis- és középvállalkozások) közötti szinergiák létrehozása a cél, valamint a közös kihívások azonosítása és megoldása.

A megvalósítás során az alábbi területek vonatkozásában valósulhatnak meg tevékenységek:

  • az uniós érdekeltek olyan hálózatának létrehozása, amely biztosítja a tagjai közötti információátadást és kommunikációt olyan műszaki területeken, mint a nano-szintézis, a nano-gyártás, a strukturálás, az additív nano-gyártástechnológia, a nano-struktúra összeszerelés, a roll-to-roll nano-technológia;
  • kutatás megvalósítása, valamint új szabványok meghatározása a funkcionális nano-részecskék, nano-anyagok, összetevők, eszközök és kapcsolódó folyamatok vonatkozásában. Közös megközelítések kialakítása a nomenklatúra, a módszertan, a nano-anyagokra már a tervezési szakaszban alkalmazott mérések és anyag-karakterizáció, a háromdimenziós nano-struktúrák, többrétegű nano-eszközök, több anyagból álló és több funkcióval rendelkező nano-rendszerek, valamint dinamikus nano-rendszerek területét érintően;
  • a releváns szolgáltatásokhoz és infrastruktúrákhoz való hozzáférés biztosítása kis- és középvállalkozások számára, egész Európára kiterjedően;
  • az emberi egészség, etikai és környezetvédelmi aspektusok, valamint életciklus elemzés vonatkozásában felmerülő fenntarthatósági kérdések vizsgálata;
  • az ezen új iparág számára szükséges készségek meghatározása.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: DT-NMBP-12-2019
Státusz: nyitott
Határidő: 2019.09.03.
Keretösszeg: 4 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás: 100% 

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Dokumentáció

Kategória: 
Nemzetközi