Állapotüzenet

Pályázható

FET-Open: A radikálisan új, jövőbeli technológiák alapjainak megteremtése

A jelen pályázati felhívás keretében olyan pályázatok benyújtását várják, amelyek élvonalbeli, magas kockázatú, nagy hatású interdiszciplináris kutatások megvalósítására irányulnak.

Célok:

Jelen felhívás esetében a fő kihívás a radikálisan új, jövőbeni technológiák alapjainak megteremtése a tudományok és szakterületek (köztük a természet- és társadalomtudományok) közötti hagyományos határok feloldását biztosító messzire tekintő interdiszciplináris együttműködések eredményeként. Ez a témakör olyan új szereplők vezető szerepét is ösztönzi a kutatás és az innováció terén, mint a kiváló fiatal kutatók, az ambiciózus csúcstechnológiát képviselő kis- és középvállalkozások és a Horizon 2020 keretprogram FET témaköre keretében első résztvevők Európa szerte.

A felhívás keretében benyújtott pályázatok az alábbi alapvető jellemzők mindegyikével rendelkeznek:

  • Radikális jövőkép: a projektnek világos és radikális elképzeléssel kell rendelkezniük, amelyet új, a jelenlegi paradigmákat megkérdőjelező technológiai koncepció tesz lehetővé. Egy már jól megalapozott technológiai paradigma vonatkozásában megvalósított kutatás, legyen az akár magas kockázatú, jelen téma keretében nem kerülhet támogatásra.
  • Áttörő technológiai cél: a projektnek új és ambiciózus tudományos-technológiai áttörésre kell irányulnia, a jövőkép legelső koncepcióterveként. A technológiai célt nélkülöző, céltalan feltáró kutatás jelen felhívás keretében nem támogatható.
  • A cél technológiai áttörést biztosító és új vizsgálati területek megnyitását támogató, ambiciózus interdiszciplináris kutatásmegvalósítása. A kizárólag alacsony kockázatú, inkrementális kutatásokat tartalmazó projektek, legyenek bár interdiszciplinárisak, jelen felhívás keretében nem támogathatók.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: FETOPEN-01-2018-2019-2020
Státusz: nyitott
Határidő: 2020.05.13.
Keretösszeg: 705 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás: 100% 

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Kategória: 
Nemzetközi