Állapotüzenet

Pályázható

A fogyasztók szerepe a piac megváltoztatásában megalapozott döntéseken és kollektív intézkedéseken keresztül

Összefoglaló:

A pályázatok keretében fogyasztói szövetkezetek, fogyasztói kollektív vásárlócsoportok és/vagy más vásárlók által irányított, energiaközösségek létrehozására irányuló kollektív tevékenységek kialakítása és/vagy támogatása valósulhat meg. Az energiaközösségen belül a cél az energiahatékonyság növelése és/vagy az energiamenedzsment optimalizálása, többek között kollektív megoldások összekapcsolásával a megosztott energiatermelés, a megosztott energiatárolás és/vagy a keresletre való válaszadás összevonásával.

Célok:

Az aktív kereslet egyik előfeltétele, hogy a fogyasztók tudatában legyenek annak, hogy a saját energiafogyasztásukat képesek állandó vagy átmeneti jelleggel csökkenteni; továbbá tudják, hogyan kínálják ezt a potenciált a piacon, és mi ennek a pénzben kifejezhető értéke az energiarendszer számára nyújtott előnyökből kifolyólag. A kollektív fellépés különböző formái képesek segítséget nyújtani a fogyasztóknak a kritikus tömeg kialakításában, valamint az energiahatékonyság és az aktív, keresleti oldalon jelentkező megoldások és szolgáltatások fokozott elterjedésének a megkönnyítésében. Annak ellenére, hogy az elmúlt években az energiahatékonyság terén a kollektív fellépések számos példája figyelhető meg, tájékozatlanság jellemző ezeknek a tevékenységeknek a lehetséges előnyeivel, valamint a szabályozási korlátokkal kapcsolatban, ami továbbra is akadályozza teljes mértékű fejlődésüket és elterjedésüket.

 

A legfontosabb kihívások között meg kell említeni a telepített készülékeket (a helyiségek fűtésére szolgáló és/vagy vízmelegítő kazánokat), amelyek nagy része nem hatékony és fosszilis üzemanyag alapú, továbbá amelyek növelik az üzemanyag-fogyasztást, valamint a háztartások üzemanyagköltségeit. A fogyasztók tájékoztatása az energiamegtakarítás lehetőségeiről, valamint ennek pénzben kifejezhető értékéről csakúgy, mint olyan további előnyökről, mint a megnövekedett komfortfokozat és a jobb levegőminőség, fokozhatja a motivációt a gazdaságtalan készülékek lecserélésére, és ez által a fogyasztás tartós csökkentésére.

A megvalósítás során az alábbi szempontokat szükséges érvényre juttatni:

a jogszabályi korlátok, valamint a szerződéses feltételek azonosítása és felszámolása a közműszolgáltatók, beszállítók, hálózatüzemeltetők, technológiai szolgáltatók, stb. vonatkozásában, elsősorban együttműködési intézkedések céljából, lehetőség szerint a tevékenységek és az állami hatóságokat bevonó strukturális megoldások összekapcsolásával; az állami hatóságok részvételét biztosító strukturális tevékenységekkel való kapcsolatok megteremtésével;

annak demonstrációja, hogy a kollektíven szervezett, energiával kapcsolatos tevékenységek pénzügyi szempontból életképesek és vonzók az energiaközösség fogyasztó tagjai számára.

A javasolt cselekvési terv a következő területeket is magában kell, hogy foglalja a vonatkozásuknak megfelelően:

megoldások azonosítása és megvalósítása a megosztott ösztönzők kiküszöbölésére (például azáltal, hogy a bérlők számára lehetővé teszik, hogy megindítsák vagy csatlakozzanak a fogyasztók által vezérelt kollektív tevékenységhez).

Az energiafogyasztók kollektív fellépésének demonstrációja, amely digitális eszközöket és technológiákat (mint például digitális platformok vagy blockchain-tranzakciók) felhasználó megoldásokra és üzleti megközelítésekre épül.

A tervezett tevékenységek során figyelembe kell venni a "bumeránghatások" kockázatát, és intézkedéseket kell javasolni ezek csökkentésére. Az intézkedések sikeres végrehajtásához szükséges összes érdekelt fél (különösen a fogyasztói szervezetek) részvételét biztosítani kell. A javasolt intézkedéseknek továbbá figyelembe kell venniük – ahol szükséges – a fogyasztói adatok tulajdonjogát, az adatvédelmet, valamint a többi vonatkozó projektben és programban szerzett tapasztalatokat és tanulságokat is.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020
Határidő: 2020.09.10.
Keretösszeg: 7 500 000 EUR

Igényelhető támogatás összege: 1 000 000 EUR – 2 000 000 EUR

Mindazonáltal ez nem zárja ki az egyéb összegeket igénylő pályázatok benyújtását és kiválasztását.
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%

Kedvezményezett: Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

 

Konzorciumi előírás: A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Kategória: 
Nemzetközi