Állapotüzenet

Pályázható

A fosszilis tüzelésű erőművek rugalmas üzemeltetését power-to-X-to-power, és/vagy energiatárolási technológia segítségével támogató integrált megoldások

Összefoglaló:

A téma keretében olyan pályázatok támogatására kerül sor, amelyek az energiatárolás integrációjának, és/vagy a többletenergia felhasználásának validációja, illetve kísérleti demonstrációja vonatkozásában valósítanak meg fejlesztést, amelybe a power-to-X-to-power technológia fosszilis tüzelésű erőművekben történő felhasználása is beletartozik.

Célok:

A fejlesztéssel érintett megoldásnak demonstrálnia kell, hogy az ilyen jellegű létesítményekre vonatkozó európai uniós korlátok nemcsak betarthatók, de a levegőszennyező anyagok kibocsátása továbbcsökkenthető. Ebbe beletartozhat, hogy az égetőrendszer szintetikus és/vagy hidrogénnel dúsított üzemanyagokkal is üzemeltethető legyen, valamint biztosítható legyen a kombinált hő- és energiatermelés teljes rendszerbe történő fokozottabb integrációja. A fejlesztéssel érintett megoldásnak a projekt zárásakor a TRL 6-7 technológiai készültségi szintet kell elérnie. A technológiai fejlesztést a tudatosság növelését szolgáló, valamint visszajelzést biztosító tevékenységekkel szükséges kiegészíteni, hozzájárulva a technológia társadalmi elfogadottságának növeléséhez.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: LC-SC3-NZE-4-2019
Státusz: nyitott
Határidő: 2019.08.27.
Keretösszeg: 20 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás:

Profitorientált társaságok részére 70%, non-profit szervezeteknek 100%.

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Dokumentáció

Kategória: 
Nemzetközi