Állapotüzenet

Pályázható

A háztartási energiaszegénység enyhítése

Összefoglaló:

Jelen pályázati felhívás keretében olyan projektek támogatására kerül sor, melyek a háztartási energiaszegénység enyhítését célzó intézkedések kialakítását valósítják meg.

Célok:

Az európai háztartások bevételeinek továbbra is növekvő részét képezi az energiafelhasználás költsége, ami magasabb arányú energiaszegénységhez vezet, és negatívan befolyásolja az életkörülményeket és az egészséget. A legfrissebb becslések szerint az energiaszegénység, mely akkor jelentkezik, ha egy háztartás nem képes a megfelelő szintű fűtés biztosításához szükséges energia árát megfizetni, több mint 50 millió európai lakost érint. Bár a jelenség gyökerei főként az alacsony jövedelmi szintre és az épületek rossz termikus hatékonyságára vezethetők vissza, a háztartás szintjén megvalósított energiahatékonysági intézkedések és a megújuló energia fokozott használata kulcsfontosságú eszközök lehetnek az energiaszegénység kezelésében, jelentős energiamegtakarítást alacsonyabb üzemanyag költségeket és az életkörülmények javulását eredményezhetik.

Ebben az összefüggésben a helyi és nemzeti hatóságok szerepe, a

kapcsolódó hálózatok és kezdeményezések, valamint a támogatási

rendszerek rendelkezésre állása különösen fontos az intézkedések

fenntarthatóságának és nagyobb mértékű elterjedésének biztosítása

érdekében.

Az energiahatékonyságra vonatkozó kötelezettségi rendszerek a társadalmi célok, például az energiaszegénység leküzdésére is felhasználhatók. A kötelezett felek (közművek) potenciálisan rendelkeznek az energiaszegénység ügyfeleik körében történő azonosításához, és hatékony kezeléséhez szükséges adatokkal és eszközökkel, ily módon teljesítve energiahatékonysági kötelezettségeiket. Az ilyen típusú rendszerek egész Európára történő elterjesztése érdekében a kötelezett felek körében kapacitásépítés megvalósítása szükséges.

A támogatás keretében az alábbi területek közül egyre, vagy többe irányuló tevékenységek valósíthatók meg:

  • az attitűdbeli váltás és az energiahiánnyal küzdő háztartások számára kidolgozott alacsony költségű energiahatékonysági intézkedések végrehajtásának támogatása (pl. tájékoztatás és tanácsadás, energiahatékonysági szolgáltatások, valamint az energiahatékony eszközök biztosítása);
  • pénzügyi és nem pénzügyi támogatási rendszerek kialakításának támogatása az energiaszegénységgel küzdő háztartások energiahatékonysági és/vagy kis léptékű megújuló energiaforrásokra irányuló beruházások megvalósítása céljából. Biztosítani szükséges ezen intézkedések esetében a helyi, regionális és nemzeti hatóságok részvételével megvalósuló strukturális keretekhez, továbbá az olyan hálózatokhoz való illeszkedést, mint a Polgármesterek Szövetsége;
  • a közműszolgáltatók vagy más kötelezett felek által a 7. cikk alapján létrehozott, az energiahatékonyságra/megújuló energia stratégia vonatkozású beruházásokra irányuló innovatív programok kialakítása és elterjesztése.

A projektekkel szemben minden 1 millió euró Európai Uniós támogatás után

legalább 5000 fogyasztó részvételének biztosítása elvárás.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020
Státusz: nyitott
Határidő: 2019.09.03.
Keretösszeg: 7 500 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás: 100% 

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Dokumentáció

Kategória: 
Nemzetközi