Állapotüzenet

Pályázható

Innovációs projektek felgyorsítása – Fast Track to Innovation (FTI)

Összefoglaló:
A pályázati felhívás keretében olyan pályázatok támogatására kerül sor, amelyek áttörést jelentő innovációk piacra vitele érdekében, konzorciumi keretek között élvonalbeli termékek, folyamatok és szolgáltatások kialakítását valósítják meg.

Célok:
Ki nyújtson be Fast Track to Innovation pályázatot?

Partnereket keres, akik segíthetnek az iparág által vezérelt, olyan innovatív koncepció gyors piaci bevezetésében, amely jelentős lehetőséget jelent vállalkozása növekedése és bővülése szempontjából?

Innovációs ciklusának továbbviteli lehetőségeként tekint a közös fejlesztésre, illetve nyílt innovációra, amelynek eredményeként a fejlesztés eredményeinek piacra vitele három éven belül megvalósulhat?

Jelentős finanszírozási forrásra van szüksége ahhoz, hogy az Ön által fejlesztett innovációt felhasználók segítségével tesztelje, demonstrálja és validálja a teljes körű kereskedelmi hasznosítást megelőzően, potenciálisan egy spin-off vállalat vagy egy közös vállalat útján?

 

Ha a fenti kérdésekre a válasz „igen”, akkor a „Fast Track to Innovation” pályázati lehetőséget Önnek találták ki.

Az új ötletek kialakulásának lehetősége, valamint társadalmi-gazdasági értékké történő átformálása nagymértékben támogatja az innovációt, amely új piacok kialakítását teszi lehetővé, megteremti egy erősebb európai ipar csúcstechnológiai alapjait.

A pályázati felhívás keretében megvalósuló együttműködések során egymást kiegészítő háttérrel, ismeretekkel és készségekkel rendelkező, új, vagy már létező értékláncokban érdekelt partnerek ötleteik világviszonylatban is élvonalbeli, társadalmi kihívások kezelésére alkalmas termékekké, folyamatokká és szolgáltatásokká történő alakítását valósítják meg.

 

A „Fast Track to Innovation” pályázati felhívás keretében a különböző típusú és méretű európai innovátorok konzorciumaitól származó, áttörést hozó innovációk piaci elterjedésének felgyorsítása valósul meg, nyílt és bárki számára hozzáférhető finanszírozási források segítségével.

A megvalósítás során iparági szereplők – profit-orientált szervezetek – részvételének biztosítása kötelező, tekintettel arra, hogy ezáltal biztosítható a fejlesztéssel érintett innováció megfelelő kereskedelmi hasznosítása. A felhíváshoz kapcsolódó kifejezett elvárás, hogy a nyertes projekt a vállalkozás növekedését és fejlődését szolgálja, Európa ipari vezető szerepének megerősítése érdekében.

 

Alapelvek és a támogatás mértéke

A pályázati felhívás keretében az innováció vonatkozásában a demonstrációs fázistól a piacra vitelig tartó szakasz támogatása valósul meg, melybe olyan tevékenységek is beleértendők, mint a pilot kísérletek, próbapadi tesztelés, valós működési környezetben történő rendszer validáció, üzleti modellek validációja, jogalkotást megelőző kutatás, szabványosítás.

Nyertesség esetén a pályázat legfeljebb 3 millió euró támogatásban részesülhet (támogatás intenzitás: profit-orientált szervezetek esetében 70%, non-profit szervezetek esetében 100%).

 

A „Fast Track to Innovation” pályázati felhívás keretében viszonylag érett, áttörést jelentő új technológiák, koncepciók, folyamatok és üzleti modellek fejlesztése kerül támogatásra, amelyek esetében új piac kialakításához, illetve szélesebb körű elterjedésükhöz már csak egy utolsó fejlesztési szakasz megvalósítására van szükség.

Amennyiben a benyújtott pályázat technológiai innovációra irányul, a fejlesztéssel érintett technológia a pályázat benyújtásakor legalább a TRL6 technológiai készültségi szintet kell, hogy elérje, melyet a projekt zárására TRL8 technológiai készültségi szintre szükséges juttatni (nem technológiai jellegű innovációk esetén szintén ezen érettségi szinteknek megfelelő fejlesztés valósítható meg).

A felhívás keretében elsősorban multidiszciplináris, különböző ágazatokat és technológiákat átfogó, lehetőség szerint a meglevő piacokat átrendező vagy új piacokat létrehozó, innovatív koncepciókra irányuló pályázatok támogatása képzelhető el.

 

A pályázatok keretében az alábbi aspektusok érvényesítésére szükséges törekedni:

  • a fő eredmények meghatározása, valamint a fő teljesítménymutatók és sikertényezők jellemzése;
  • a piaci potenciált, a résztvevők üzleti lehetőségeit, a kereskedelmi hasznosíthatóság valószínűségét növelő intézkedéseket, a következő lépéseket, illetve más érintetteket azonosító, hiteles kereskedelmi stratégiát ismertető üzleti tervvel való egyértelmű kapcsolat biztosítása, illetve pályázat alapját képező üzleti terv becsatolása;
  • különös figyelmet szükséges szentelni a szellemi tulajdon, illetve tulajdonjogok védelmének, valamint a kereskedelmi hasznosíthatóság kérdésének (freedom to operate – FTO kérdésköre);
  • a várható hatások meghatározása a versenyképességgel, a konzorciumban résztvevő üzleti partnerek növekedésével összefüggésben, az üzleti forgalom, illetve munkahelyteremtés vonatkozásában;
  • a várható hatások mind mennyiségi, mind minőségi paraméterek mentén történő egyértelmű meghatározása, olyan tényezők segítségével, mint az időérzékenység, az adott technológiai terület/innovációs terület/iparág vonatkozásában értelmezhető nemzetközi versenyképesség.

 

A fejlesztéssel érintett innováció esetében a piaci bevezetésre a projekt megkezdésétől számított 3 éven belül kell, hogy sor kerüljön.

Az egyes innovációs területek vagy iparágak sajátosságaival összefüggésben nagyon indokolt esetekben a piaci bevezetéshez szükséges időtartam az alapvető elvárásként megfogalmazott 3 éves időtartamnál hosszabb is lehet.

A pályázatok keretében a fenntarthatóságra, klímaváltozásra és különösen a Horizon 2020 program egyéb horizontális célkitűzéseire vonatkozó hatások kiemelése elvárás.

Iparági szereplők részvételének biztosítása alapvetően kötelező, egyetemek, kutatóintézetek és technológiai szervezetek részvétele pedig elképzelhető. Szintén fontos olyan szereplők részvételét biztosítani, akik a kereskedelmi hasznosítás terén jutnak majd szerephez, úgymint klaszter-szervezetek, végfelhasználók, iparági szövetségek, inkubátorok, befektetők és a közszféra. Az új piacok megnyitását eredményező, áttörést jelentő ötletekkel rendelkező induló vállalkozások részvételét biztosító pályázatok is pozitív megítélésben részesülnek.

Pályázati azonosító: EIC-FTI-2018-2020
Határidő: 2020.10.27.
Keretösszeg: 300 000 000 EUR
Igényelhető támogatás maximális összege: 3 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: Profitorientált társaságok részére 70%, non-profit szervezeteknek 100%.

Kedvezményezett: Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás: A konzorcium tagjai minimum három, maximum 5 különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Kategória: 
Nemzetközi