Állapotüzenet

Pályázható

Integrált lakásfelújítási szolgáltatások

Összefoglaló:

Jelen felhívás keretében olyan projektek kerülnek támogatásra, melyek keretében a lakástulajdonosoknak szánt helyi vagy regionális "integrált lakásfelújítási szolgáltatások" kialakítására kerül sor, valamint a már létező szolgáltatások más környezetbe történő átültetése valósul meg.

Célok:

Számos projektgazda - állami hatóság, magánszemély vagy vállalkozás – küzd azzal a problémával, hogy nem rendelkezik az ambiciózus, alacsony energiájú és tiszta energiaforrások felhasználását biztosító építési projektek kidolgozásához, végrehajtásához és finanszírozásához szükséges készségekkel és kapacitásokkal. Ezenkívül számos projektfejlesztő még mindig akadályokkal küzd a projektjeik során felmerülő előzetes költségek fedezetének megteremtése terén – különösen amiatt, hogy a beruházások kis mérete és a kulcsrakész megoldások hiánya növeli a megvalósítási költségeket -, így a piacon nem férnek hozzá vonzó és megfelelő finanszírozási termékekhez.

Jelen felhívás célja a lakástulajdonosoknak szánt helyi vagy regionális "integrált lakásfelújítási szolgáltatások" létrehozása, valamint a már létező szolgáltatások más környezetbe történő átültetésének támogatása. A fejlesztéssel érintett szolgáltatásokkal a teljes "ügyfél út" lefedését biztosítani szükséges, a problémák műszaki és társadalmi feltárásától kezdve, a műszaki ajánlattételen, az építési szerződések megkötésén, a kivitelezés üzemezésén és a finanszírozás biztosításán át a kivitelezés felügyeletéig és a minőségbiztosításig. A projekt keretében létrehozott ezen integrált szemléletű szolgáltatásoknak a projekt zárásakor alkalmazhatónak kell lenniük, és a holisztikus megközelítésekkel szembeni nagyobb igény kialakulását szükséges támogatniuk a megbízható piaci szereplőktől származó jobb ajánlatok és a lakástulajdonosok nagyobb fokú tudatossága révén. A kidolgozott megoldásokkal szemben elvárás a szabványok és gyakorlatok olyan folyamatokba történő következetes és átlátható beépítésének támogatása, amelyekre a befektetők támaszkodhatnak, és ezzel segítséget nyújthatnak a finanszírozási források kereslete és kínálata közötti kapcsolat megteremtéséhez.

A pályázatok az Európában megjelenő integrált felújítási szolgáltatások

ígéretes tapasztalataira kell, hogy épüljenek, és a gazdasági

szempontból életképes üzleti modellek fejlesztésére/javítására kell

törekedniük. Végső cél az állami finanszírozás nélküli

életképesség elérése.A gyakorlatban a jelen téma keretében támogatott

projektek a felújítási folyamat mentén igényelt szolgáltatások a helyi

igények és a helyben érintett szereplők elemzése alapján történő

optimalizálását, a lakástulajdonosok ezen szolgáltatások iránti

bizalmának és tudatosságának javítását, szabványosított megközelítések

alkalmazásával a felújítási költségek csökkentését ( pl. optimalizált

üzleti folyamatok, szabványosított szerződéses megállapodások,

szabványosított műszaki megoldások, a tervezett szolgáltatások márkává

alakítása, stb.), a jogi és szabályozási környezet és általánosságban az

energiafelújítás finanszírozási feltételeinek javítását valósítják meg.

A szolgáltatások fejlesztésében kijelölt üzemeltetők vehetnek részt (új köz- vagy magánszféra szervezetek, kijelölt magánüzemeltetők), a helyi szereplőkkel való jobb koordináció megvalósításán keresztül.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: LC-SC3-EE-2-2018-2019
Státusz: nyitott
Határidő: 2019.09.03.
Keretösszeg: 10 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás: 100% 

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Dokumentáció

Kategória: 
Nemzetközi