Állapotüzenet

Pályázható

Kis méretű moduláris reaktorokkal kapcsolatos biztonsági kutatás támogatása

Összefoglaló:

A felhívás keretében olyan pályázatokat támogatnak, amelyek kis méretű moduláris reaktorok vonatkozásában módszereket javasolnak biztonsági értékelések elvégzéséhez és biztonsági fejlesztésekhez, biztonsági szabványok kialakításával, beleértve a biztonsági demonstrációkhoz szükséges alapvető eszközök kísérleti validációját. 

Célok:

További elvárás a pályázatokkal szemben, hogy bizonyos jelenlegi és jövőbeni kis méretű moduláris reaktortechnológiák értékelésére szolgáló eszközöket fejlesszenek, valamint, összhangban a vonatkozó európai uniós irányelvekkel, kidolgozzák ezek biztonsági specifikációit és követelményeit. Ugyancsak hangsúlyt kell fektetni a kis méretű moduláris reaktorok jövőbeni engedélyezési eljárását érintő biztonsági célok meghatározására.

A pályázatok költségvetésének legalább 5%-át PhD-hallgatók, posztdoktori kutatók vagy gyakornokok számára szervezett oktatási és képzési tevékenységre kell fordítani, akiket az intézkedésen keresztül támogatnak.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: NFRP-2019-2020-05
Státusz: nyitott
Határidő: 2019.09.25.
Keretösszeg: 8 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás: 100% 

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

 

DOKUMENTÁCIÓ letöltése

Kategória: 
Nemzetközi