Állapotüzenet

Pályázható

A következő generációs bioüzemanyagok és alternatív megújuló üzemanyag-technológiák fejlesztése a repülés és hajózás számára

Összefoglaló:

A téma keretében olyan pályázatok támogatására kerülhet sor, amelyek a repülés és hajózás során használható bioüzemanyagok és alternatív megújuló üzemanyag-technológiák fejlesztését valósítják meg.

Célok:

A téma keretében olyan pályázatok támogatására kerülhet sor, amelyek a nem élelmezési/takarmányozási célú terményekből nyert bioüzemanyag- és alternatív megújuló üzemanyag-technológiák fejlesztését valósítják meg a légiközlekedés, valamint a hajózás számára. A fejlesztéssel érintett megoldásokkal szemben elvárás, hogy a jelenleg legkorszerűbb technológiát a következő területeken jelentős mértékben meghaladják: az átalakítás hatékonysága, a költségek, valamint a nyersanyagellátás. A megvalósítás során különösen az alábbi aspektusokra szükséges fókuszálni:

  • folyékony, a sugárhajtómű-üzemanyagok jellegzetességeit mutató bioüzemanyagok és alternatív megújuló üzemanyagok előállítása biogén maradványokból és hulladékokból vegyi, biokémiai és termokémiai eljárások segítségével vagy ezek kombinációjával;
  • bunkergázolaj-jellegű bioüzemanyagok hajózási felhasználásra.

A fejlesztéssel érintett megoldások a projekt kezdetekor TRL 3, a projekt zárásakor TRL 5 technológiai készültségi szintet kell, hogy elérjenek.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: LC-SC3-RES-23-2019
Státusz: nyitott
Határidő: 2019.08.27.
Keretösszeg: 20 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás: 100% 

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Dokumentáció

Kategória: 
Nemzetközi