Állapotüzenet

Pályázható

A Közös Európai Radioaktív Hulladékkezelési Program által azonosított előártalmatlanítási tevékenységek kialakítása

Összefoglaló:

A felhívás célja a radioaktív hulladék előártalmatlanításának területét érintő Közös Programozási Kezdeményezés hatókörébe tartozó tevékenységek megvalósításának előmozdítása, a kiégett nukleáris fűtőelemek és a fokozottan radioaktív hulladék kivételével valamennyi más radioaktívhulladék-kategória, illetve hulladékáram kezelését érintően.

Célok:

A felhívás keretében a nukleáris létesítmények leszereléséhez kapcsolódó előkezelési tevékenységek nem támogathatók. Támogatható a közepes aktivitású, hosszú felezési idejű radioaktív hulladékok kezelésével és kondicionálásával kapcsolatos folyamatok és technológiák fejlesztése, amennyiben azok más hulladék vonatkozásában is felhasználhatóak, illetve amennyiben a folyamatok/technológiák fejlesztésére a tagállami programok közötti prioritások alapján kerül sor.

A megvalósítás során elsődlegesen olyan hulladékkezelési módszerek, folyamatok, technológiák, bemutatódarabok és -eljárások fejlesztésére szükséges fókuszálni, amelyek esetében jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő megoldás, illetve az ismert megoldás nem megfelelő, de a már létező megoldások továbbfejlesztése számos tagállam számára mérhető előnyökkel jár. A téma keretében olyan pályázatok támogatása valósulhat meg, amelyek páneurópai szintű, közös fejlesztések elindítására irányulnak, és amelyek eredményei a jövőben több tagállamban hasznosulhatnak. A kutatás-fejlesztési tevékenységeken kívül a pályázatok irányulhatnak olyan kritériumok, paraméterek és specifikációk elemzésére is, amelyek a hulladékkezelési és -előkészítési technológiák fejlesztésének hozzáadott értékével, valamint a hulladékkezelés és -ártalmatlanítás gazdaságosságára, biztonságára és a tervezésére gyakorolt hatásukkal kapcsolatban szolgáltatnak információkat a döntéshozatal számára.

A tagállamok közötti tudás- és kompetenciaátadás biztosítására tanfolyamok, valamint mobilitással egybekötött képzések megvalósítására is sor kell, hogy kerüljön.

A támogatásban részesülő pályázatok költségvetésének legalább 5%-át oktatási-képzési tevékenységekre kell fordítani, amelynek célja PhD- vagy posztdoktori kutatók részvételének biztosítása.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: NFRP-2019-2020-10
Státusz: nyitott
Határidő: 2019.09.25.
Keretösszeg: 14 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás: 100% 

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Kategória: 
Nemzetközi