Állapotüzenet

Pályázható

Robotikai alkalmazások elterjedésének támogatása a következő négy központi területen: egészségügy, infrastruktúra ellenőrzés és karbantartás, agrár-élelmiszeripar és agilis termelés

Összefoglaló:

A téma célja azoknak a műszaki és nem műszaki jellegű kihívásoknak a megfelelő kezelése, amelyek a robotikai alkalmazások elterjedését jelentős mértékben akadályozzák a következő négy, kiemelt fontosságú területen: egészségügy, infrastruktúra ellenőrzés és karbantartás, agrár-élelmiszeripar és agilis termelés.

Célok:

a) Ígéretes robotikai alkalmazások fejlesztését támogató Kutatási és Innovációs Intézkedés

A téma keretében a robotika ígéretes, új területeken történő alkalmazásával kapcsolatban felmerülő nehéz kutatási problémák innovatív megoldására irányuló pályázatokat támogatnak. Olyan pályázatok benyújtását várják, amelyek a kihívást jelentő műszaki problémák vonatkozásában jelentős mértékű előrelépést ígérnek annak érdekében, hogy a nagy társadalmi-gazdasági hatással rendelkező alkalmazásokban elterjeszthetők legyenek. A tervezett kutatás indulhat alacsony TRL szintről, ugyanakkor a pályázatokkal szemben támasztott követelmény, hogy az eredményeiket valós környezetben validálják a választott alkalmazásokban történő potenciális elterjesztésük demonstrációja érdekében.

A pályázati felhívás valamennyi robotikával kapcsolatos kutatási téma, valamint új alkalmazási terület számára nyitott. Azonban nem támogatnak olyan kutatásokat, amelyek a munkaprogram más felhívásai keretében már támogatásban részesülnek, úgy mint egészségügy, infrastruktúra ellenőrzés és karbantartás, agrár-élelmiszeripar és agilis termelés. A pályázatokkal szemben támasztott elvárás, hogy a Digitális Innovációs Központokkal, platformokkal és más vonatkozó tevékenységekkel együttműködésben valósuljanak meg.

b) Infrastruktúra ellenőrzés és karbantartás robotikai alkalmazások segítségével – Innovációs Intézkedés

A téma keretében olyan nagyléptékű kísérleti projektek megvalósítása a cél, amelyek alkalmasak demonstrálni a robotika valós vagy nagymértékben valósághű környezetben történő alkalmazását. Továbbá, be kell mutatniuk fejlett alkalmazásokat, amelyek valós vagy közel valós környezetben üzemelő platformokra épülnek, valamint demonstrálniuk kell a magas szintű társadalmi-gazdasági hatást.

A nagyléptékű kísérleti demonstrációkon keresztül a pályázatoknak az infrastruktúra ellenőrzés és karbantartás területén fejlesztett platformokat illetően jelentős előrelépést szükséges elérni. A nagyléptékű kísérleti demonstráció megvalósítása valamennyi pályázattól elvárt. Ennek során a következő szempontokat szükséges figyelembe venni: meglevő infrastruktúra használata, valamint más európai, nemzeti vagy magán támogatási forrásokhoz való kapcsolódás; a kísérleti demonstráció hosszú távú fenntarthatóságának meghatározása; a teljesítmény célok elérésére képes, skálázható műszaki megoldások fejlesztése; a megfelelő mérési és teljesítményértékelési módszerek kialakítása; az illetékes iparági érdekeltek – beleértve a kis- és középvállalkozásokat – részvételének biztosítása.

c) Robotikai Versenyek

A pályázatok keretében (Koordinációs és Támogatási Intézkedés) a kihívások által meghatározott robotikai versenyek megrendezésére kell, hogy sor kerüljön, amelyek a következő négy fő alkalmazási területre irányulnak: egészségügy, infrastruktúra ellenőrzés és karbantartás, agrár-élelmiszeripar és agilis termelés. A pályázatok keretében a műszaki célok mellett ösztönözni kell a lakosság részvételét, valamint a Robotikai Digitális Innovációs Központok bekapcsolódását.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: ICT-09-2019-2020
Státusz: nyitott
Határidő: 2019.03.28.
Keretösszeg: 50 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás:

Kutatási és Támogatási Intézkedés keretében valamennyi kedvezményezett számára 100%.

Koordinációs és Támogatási Intézkedés keretében valamennyi kedvezményezett számára 100%.

Innovációs Intézkedés keretében profitorientált társaságok részére 70%, non-profit szervezeteknek 100%.

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Kategória: 
Nemzetközi