Állapotüzenet

Pályázható

A sugárzásvédelmi kutatások további integrációjának megvalósítása az Európai Unióban

Összefoglaló:

A téma keretében olyan pályázatok támogatására kerül sor, amelyek korábbi támogatási programok tudományos eredményeinek felhasználásával a legígéretesebb – vagy az emberi egészség, illetve a környezetvédelem szempontjából legjelentősebb – kutatási eredményeket kívánják speciális ismeretekkel kiegészíteni, figyelembe véve az Európai Sugárvédelmi Platformok (MELODI, EURADOS, NERIS, ALLIANCE, EURAMED) által meghatározott prioritásokat.

Célok:

A pályázatok keretében az alacsony dózisú sugárzással kapcsolatos kockázatok elkerülését gátló fő bizonytalanságok felszámolására szükséges összpontosítani, a belőlük eredő azon kihívások kezelése érdekében, amelyek az Euratom 2013/59 irányelv végrehajtására leginkább hatással vannak. Ezzel összefüggésben különösen az emberi szervezet radonnak való kitettségét kell megvizsgálni, a kockázatok felmérése, valamint csökkentése céljából. A pályázatoknak meg kell valósítania a biológiai és ökológiai rendszerek sokféleségéből eredő változatos válaszok magyarázata érdekében felállított innovatív koncepciók vizsgálatát. Vizsgálandók a különböző útvonalak, amelyek révén a sugárzás a biomolekulák, sejtek és szervszövetek számára energiát bocsát ki, és a kockázatok megelőzésére, értékelésére és kezelésére ki kell dolgozni a meglevő koncepciók beépítését támogató innovatív megoldásokat is. Ezek közé az érdekeltek részvételét biztosító folyamatok is beleértendők. A megvalósítás során az egyes kutatócsoportok kölcsönös ösztönzése érdekében lehetőség van kutatócsere megvalósítására is, amely a kutatási infrastruktúrák lehető legjobb megosztását is biztosítja egyúttal.

A támogatásban részesülő pályázatok költségvetésének legalább 5%-át oktatási-képzési tevékenységekre kell fordítani, amelynek célja PhD vagy posztdoktori kutatók részvételének biztosítása.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: NFRP-2019-2020-12
Státusz: nyitott
Határidő: 2019.09.25.
Keretösszeg: 18 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás: 100% 

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Dokumentáció

Kategória: 
Nemzetközi