Állapotüzenet

Pályázható

A szén-dioxid-leválasztási és -tárolási technológiát alkalmazó alacsony szén-dioxid-kibocsátású ipari termelés

Összefoglaló:

A téma keretében olyan projektek támogatására nyílik lehetőség, amelyek a szén-dioxid-leválasztási technológiák ipari létesítményekbe történő integrálását valósítják meg, a teljes szén-dioxid-leválasztási és -tárolási láncra helyezett hangsúllyal.

Célok:

A támogatásban részesülő projektek keretében részletes terv kidolgozására kerül sor az eredmények felhasználására vonatkozóan, amely többek között lehet például közlekedési célú későbbi felhasználás és/vagy a leválasztott szén-dioxid földalatti tárolása. A megvalósítás során a fontos műszaki (például a szén-dioxid-leválasztó létesítmény ipari folyamatokkal történő optimalizált integrációja, méretezhetőség, szén-dioxid-tisztaság), biztonsági (például szállítási és tárolással összefüggő szempontok) és stratégiai természetű (üzleti modellek, az ipari klaszterek és hálózatok üzemeltetési és logisztikai kérdései) aspektusok érintendők.

A fejlesztéssel érintett megoldás a projekt zárásakor a TRL 6-7 technológiai készültségi szintet kell, hogy elérje. A technológiai fejlesztést a társadalom a tervezett innovációval szembeni felkészültségére vonatkozó értékeléssel szükséges kiegészíteni. A végfelhasználók és a társadalmi érdekeltek azonosítására már a pályázat keretében sor kell, hogy kerüljön, a megvalósítás keretében pedig ezen csoportok aggályai és szükségletei is elemzésre kell, hogy kerüljenek a társadalom és bölcsészettudományi területek által használatos megfelelő technikák és módszerek alkalmazásával. A támogatásban részesülő projektek keretében a fejlesztéssel érintett megoldások elfogadását akadályozó társadalmi-gazdasági, valamint politikai tényezők feltárásárát is el kell végezni szabályozási és szakpolitikai kezdeményezések kialakításának távlati céljából.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: LC-SC3-NZE-5-2019-2020
Státusz: nyitott
Határidő: 2019.08.27.
Keretösszeg: 33 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás:

Profitorientált társaságok részére 70%, non-profit szervezeteknek 100%.

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Dokumentáció

Kategória: 
Nemzetközi