Állapotüzenet

Pályázható

Testvérváros program 2020

Összefoglaló:

A pályázat célja olyan projektek támogatása, amelyek testvérvárosokból érkező polgárok széles rétegei számára szerveznek találkozási alkalmat a program célkitűzéseivel összhangban lévő témák köré.

Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EFC-TT-2020
Határidő: 2020.09.01.
Keretösszeg: 4 800 000 EUR
Igényelhető támogatás maximális összege: 25 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
A testvérvárosprojektek egyedi kritériumai:

 • Pályázók és partnerek
  • A szervezet típusa: A városok/települések és/vagy egyéb helyhatósági szintek vagy a testvérvárosi kapcsolatokért felelős bizottságaik vagy a helyi hatóságokat képviselő egyéb nonprofit szervezetek.
  • Partnerek száma: A projektbe legalább két támogatható ország (közülük legalább egy az EU tagállama) településeit kell bevonni.
  • A projekt jellege és dimenziója
   • Résztvevők száma: A projektbe legalább 25 meghívott résztvevőt kell bevonni. A „meghívott résztvevők” a testvérvárosi rendezvényt vendégül látó országtól eltérő, a projektben részt vevő támogatható partnerországok utazó küldöttségei.
   • Helyszín: A testvérvárosi rendezvényt a projektben részt vevő támogatható országok valamelyikében kell lebonyolítani.

 

Kedvezményezett: A pályázóknak a következő országok valamelyikében székhellyel kell rendelkezniük:

– az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

– Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-macedón Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Koszovó.

Lehetséges részt vevő országok

A program nyitott lehet az alábbi országcsoportok számára, feltéve, hogy nemzetközi megállapodást írtak alá az Európai Bizottsággal az „Európa a polgárokért” programban való részvételükről:

a) csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelölt országok a szóban forgó országok uniós programokban való részvételére irányadó, a vonatkozó keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban meghatározott általános elvekkel és szerződési feltételekkel összhangban;

b) azok az EFTA-országok, amelyek részes felei az EGT-megállapodásnak, a megállapodás rendelkezéseivel összhangban.

Konzorciumi előírás: Pályázók (a pályázó fogalma a pályázókat és a partnereket jelenti) közintézmények vagy jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek lehetnek. Az emlékezet- és a testvérváros-projektekben legalább egy tagállamnak, a városhálózati és a civil társadalmi projektekben pedig legalább két tagállamnak részt kell vennie.

 

Kategória: 
Nemzetközi