Állapotüzenet

Pályázható

A tiszta energia felé történő átmenet társadalom- és bölcsészettudományi aspektusai

Összefoglaló:

A téma keretében a szén-dioxid-intenzív régiókat érintő fő kihívások vonatkozásában valósulhat meg kutatás a társadalom- és bölcsészettudományi területek részvételével.

Célok:

A tiszta energia felé történő átmenet nem csak technológiai és tudományos kihívásokat jelent; a társadalmi-gazdasági, a nemi, a szociokulturális és a társadalmi-politikai kérdésekkel kapcsolatos horizontális kérdések jobb megértését is megköveteli. Ezeknek a kérdéseknek a kezelése hozzájárul az állampolgárok részvételét biztosító hatékonyabb módszerek kidolgozásához és az energiával kapcsolatos nézetek és attitűdök jobb megértéséhez, végső soron pedig nagyobb társadalmi elfogadottság, valamint tartósabb kormányzati intézkedések és társadalmi-gazdasági előnyök kialakulását eredményezi.

A pályázatok keretében az alábbi t alterület egy vagy több kérdésére szükséges választ adni:

A szén-dioxid-intenzív régiókat érintő kihívások

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiarendszerre és a gazdaságra való áttérés különleges kihívásokat jelent a fosszilis tüzelőanyag-alapú iparágaktól vagy a fosszilis tüzelőanyagok kitermelésétől jelentős mértékben függő régiók számára. Ugyanakkor ez az átmenet nagy lehetőségeket kínál az új üzletágak kialakítására és a strukturálisan gyenge régiók versenyképességének növelésére. Különös figyelmet kell fordítani ezzel összefüggésben a következő kérdésekre:

  • Melyek a szén-dioxid-intenzív régiók esetében a fő társadalmi-gazdasági kihívások, és ezek milyen hatással vannak a megélhetésre és a helyi és regionális gazdaságok fenntarthatóságára?
  • Milyen stratégiák alakultak ki ezen kihívások leküzdése érdekében az utóbbi években? Melyek a legfontosabb különbségek a kihívásokat jól, illetve kevésbé jól kezelő régiók között?
  • Milyen mértékben tapasztalják a szén-dioxid-intenzív régiók a kifelé irányuló migrációt, és mindez milyen módon hat társadalmi és demográfiai összetételükre?
  • Milyen hatása van ezeknek a változásoknak a populizmus és az antidemokratikus attitűdök növekedésében az érintett régiókban?

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020
Státusz: nyitott
Határidő: 2019.08.27.
Keretösszeg: 10 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás: 100% 

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Dokumentáció

Kategória: 
Nemzetközi