Küldetésünk

Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2008-ban jött létre regionális kulcsszereplők összefogásával. A Társaság célja, hogy az Észak-Alföld regionális innovációs és kutatás-fejlesztési folyamatainak összehangolásával, koordinálásával, technológiai innovációs hálózatok szervezésével és támogatásával, valamint innovációs szolgáltatások nyújtásával hozzájáruljon a régió/Hajdó-Bihar megye gazdasági fejlődéséhez, innovációs potenciáljának hasznosulásához, hazai és nemzetközi elismertségének/jelenlétének növeléséhez.

A Társaság elsődleges hídképző szervezetként összekapcsolja tulajdonosai és tágabb értelemben vett környezete innovációval kapcsolatos igényeit és szolgáltatásait, az elérhető forrásokat, s ezáltal segíti az innovációs kezdeményezések megvalósulását. 

2016-ban ügynökségünk új tevékenységi körökkel bővítette szolgáltatásait: interaktív eszközfejlesztéssel, és 3D stúdióval. 

 

Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs és Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. az alábbi referenciákkal rendelkezik pályázati tanácsadás, projektmenedzsment, és egyéb az egyéb speciális szakértelmet igénylő területeken:

 

Referencia címe:

Pályázati tanácsadás

Bevezető szöveg:

Vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatás nyújtása a Kód Műszaki és Kereskedelmi Kft. részére.

Referencia leírása:

Az Észak-alföldi régióban, az ÉAOP, valamint GOP keretében meghirdetésre kerülő, valamint az EU7. kutatási keretprogramja keretében kiírásra kerülő pályázatok kapcsán pályázati, projektmenedzsment tanácsadás végzése a Kód Műszaki és Kereskedelmi Kft. számára.

Dátum

2009

 

Referencia címe:

Szakértői közreműködés a RAPIDE című nemzetközi együttműködési projektben.

Bevezető szöveg:

Az Észak-Alföldi regionális fejlesztési Ügynökség megrendelésére szakértői közreműködés biztosítása a RAPIDE projekt akciótervének kidolgozásához.

Referencia leírása:

Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. szakértői közreműködésével készült el az INTERREG IV C Programból finanszírozott RAPIDE (Regional Action Plans for Innovation Development and Enterprises) projekt akcióterve.

Dátum

2009-2010

 

Referencia címe:

Pályázati tanácsadás

Bevezető szöveg:

Kutatási programokhoz kapcsolódó forrás és partnerkeresési tevékenység végzése a Debreceni Egyetem részére.

Referencia leírása:

Az Európai Unió 7. Kutatási Keretprogram, a CIP, és egyéb közvetlen európai források, valamint a Kutatási, Technológiai és Innovációs Alap terhére kiírt pályázatokhoz kapcsolódóan projektgenerálási, partnerkeresési, tanácsadási feladatok ellátása, kommunikáció, információ-csere, valamint ehhez kapcsolódóan naprakész adatbázisok, levelezőlisták összeállítása.

Dátum

2009-2010

 

Referencia címe:

Projektmenedzsment szolgáltatás nyújtása

Bevezető szöveg:

A Debreceni Egyetem EECALINK projektjéhez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása.

Referencia leírása:

A Debreceni Egyetem a 7-ik Keretprogramos EEACLINK projekt keretében erősíthette és bővíthette a kelet európai és közép-ázsiai partnerhálózatát. Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. látta el a pályázat megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment feladatokat.

Dátum

2009-2011

 

Referencia címe:

Kommunikációs menedzseri feladatok ellátása

Bevezető szöveg:

A Debreceni Egyetem FREE projektjéhez kapcsolód kommunikációs tevékenység ellátása

Referencia leírása:

A Debreceni Egyetem FREE című, Central Europe Programban támogatott projektjéhez kapcsolódó kommunikációs és disszeminációs feladatok ellátása.

Dátum

2009-0211

 

Referencia címe:

Projekt menedzsment szolgáltatás nyújtása

Bevezető szöveg:

A Debreceni Egyetem Molmedrex projektjéhez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása.

Referencia leírása:

A Molekuláris Gyógyszerek Kutatóközpontja a 7-ik Keretprogramos MOLMEDREX projekt keretében az Észak-Alföld Régió vezető tudásközpontjává vált. Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. látta el a pályázat megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment és adminisztrációs feladatokat.

Dátum

2009-2012

 

Referencia címe:

Pályázati és klaszterfejlesztési tanácsadás nyújtása

Bevezető szöveg:

Pályázati és klaszterfejlesztési tanácsadás nyújtása a H2Online Kft. részére.

Referencia leírása:

Pályázati tanácsadás nyújtása a H2Online Kft. részére az FP7 Capacities, és ÉAOP pályázati lehetőségekről: projektmenedzsment tanulmányok ismertetése, regionális klaszter fejlesztéshez kapcsolódó tanácsadás.

Dátum

2010

 

Referencia címe:

Klaszter menedzsment szolgáltatás biztosítása

Bevezető szöveg:

Klaszter akkreditáció előkészítése.

Referencia leírása:

Klaszter akkreditáció előkészítése a Debreceni Egyetem megbízásából.

Dátum

2010-2011

 

Referencia címe:

Regionális innovációs stratégia készítése

Bevezető szöveg:

Az Észak-alföldi Régió regionális innovációs stratégiájának elkészítése

Referencia leírása:

Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. 2010-ben helyzetelemzést végzett, amellyel előkészítésre került régió új innovációs stratégiája. Az Észak-alföldi Régió újabb regionális innovációs stratégiája 20112013-as időszakot fedi le. A stratégia elérhető a dokumentumtárban.

Dátum

2011

 

Referencia címe:

Üzleti és vezetői tanácsadás végzése

Bevezető szöveg:

Debreceni Egyetem technológia transzfer folyamatainak hatékonyságának növelése céljából üzleti és vezetői tanácsadás végzése.

Referencia leírása:

Innovációs tevékenységek lehetőségeinek feltárása: a Debreceni Egyetem technológia transzfer folyamatainak hatékonyságának növelése céljából üzleti és vezetői tanácsadás végzése A TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007: „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” projekthez kapcsolódóan.

Dátum

2012

 

Referencia címe:

Pályázati tanácsadás

Bevezető szöveg:

Partnerkeresés, pályázati keresés és üzletfejlesztési tanácsadás végzése a Debreceni Egyetem részére.

Referencia leírása:

Innovációs projektfejlesztés: hazai – különösen a Társadalmi Operatív Program és a nemzetközi - különösen az EU 7. kutatási keretprogramja keretében kiírásra kerülő pályázatok kapcsán felkészítő pályázati tanácsadás, partnerkeresés, pályázati keresés és üzletfejlesztési tanácsadás végzése a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007: „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” projekthez kapcsolódóan.

Dátum

2012

 

Referencia címe:

Innovációs piactesztelés

Bevezető szöveg:

Innovációs piactesztelés tanulmány készítése.

Referencia leírása:

„A Debreceni Egyetem eredményeinek piaci hasznosulásának vizsgálata a nemzetközi és hazai vállalkozások és szervezetek tekintetében” tanulmány elkészítése a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007: „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” projekthez kapcsolódóan.

Dátum

2012

 

Referencia címe:

Projektmenedzsment tanácsadás nyújtása

Bevezető szöveg:

Projektmenedzsment tanácsadási szolgáltatás a Debreceni Egyetem Health 4 Growth projektjéhez kapcsolódóan.

Referencia leírása:

Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. projektmenedzsment tanácsadási szolgáltatást nyújtott a Debreceni Egyetem részére, a Health 4 Growth, INTEREGG IV C Programban megvalósult projekthez kapcsolódóan.

Dátum

2012-2014

  

Referencia címe:

Részvétel nemzetközi projekt szakmai megvalósításában.

Bevezető szöveg:

SMARTEUROPE projekt szakmai megvalósításában való részvétel.

Referencia leírása:

Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. részt vett az INTERREG IV C programból finanszírozott, SMART EUROPE című projekt szakmai megvalósításában és a hazai disszeminációs feladatok ellátásában.

Dátum

2012-2014

  

Referencia címe:

Kommunikációs terv készítése

Bevezető szöveg:

Kommunikációs terv készítése a Debreceni Egyetem részére.

Referencia leírása:

Kommunikációs terv készítése a Debreceni Egyetem részére a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 „JÖVŐ INTERNET KUTATÁSOK AZ ELMÉLETTŐL AZ ALKALMAZÁSIG” című projekthez keretében létre jövő  a Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ (FIRCC) működéséhez kapcsolódóan.

Dátum

2013

 

Referencia címe:

Projektmentori szolgáltatás nyújtása

Bevezető szöveg:

Projekt mentori szolgáltatás nyújtása startup cégek számára

Referencia leírása:

Projekt mentori szolgáltatás nyújtása 46 startup cég számára az EAOP-1.1.3-12 kódszámú, „A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával” című konstrukció keretében.

Dátum

2013-2015

 

Referencia címe:

Üzleti terv készítése

Bevezető szöveg:

Üzleti terv készítése startup cégek számára

Referencia leírása:

Üzleti terv készítése 44 startup cég számára az EAOP-1.1.3-12 kódszámú, „A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával” című konstrukció keretében.

Dátum

2013-2015

 

Referencia címe:

Megyei területfejlesztési tervek, tanulmányok készítése

Bevezető szöveg:

Részvétel Hajdú-Bihar Megye 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó megyei területfejlesztési terveinek és tanulmányainak elkészítésben.

Referencia leírása:

Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel közösen készítette el az alábbi dokumentumokat:

  • Hajdú-Bihar Megyei Stratégiai Program
  • Hajdú-Bihar Megyei Operatív Program
  • Megyei területfejlesztési részdokumentumok
  • Ágazati Operatív Programokhoz kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum

Dátum

2014

 

Referencia címe:

Településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia készítése

Bevezető szöveg:

Közreműködés Debrecen Megye Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának elkészítésében.

Referencia leírása:

Szakértői tevékenység végzése Debrecen Megye Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának elkészítésében, a partnerek által biztosított helyzetfeltáró, - elemző és, - értékelő dokumentumok alapján.

Dátum

2014

 

Referencia címe:

Integrált településfejlesztési stratégia készítése

Bevezető szöveg:

Közreműködés Balmazújváros integrált településfejlesztési stratégiájának elkészítésében.

Referencia leírása:

Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit kft. felelős tervező helyettesként, továbbá gazdaság- és társadalompolitikai szakértőként közreműködött Balmazújváros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésében.

Dátum

2015

 

Referencia címe:

Integrált településfejlesztési stratégia készítése

Bevezető szöveg:

Közreműködés Hajdúböszörmény integrált településfejlesztési stratégiájának elkészítésében.

Referencia leírása:

Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit kft. felelős tervező helyettesként, továbbá gazdaság- és társadalompolitikai szakértőként közreműködött Hajdúböszörmény Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésében.

Dátum

2015

 

Referencia címe:

Integrált településfejlesztési stratégia készítése

Bevezető szöveg:

Közreműködés Nyíradony integrált településfejlesztési stratégiájának elkészítésében.

Referencia leírása:

Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit kft. felelős tervező helyettesként, továbbá gazdaság- és társadalompolitikai szakértőként közreműködött Nyíradony Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésében.

Dátum

2015